Spanish
עברית english

הודעת דובר 20.01.11הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום ה 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל תגיש את חלקו הראשון של דו"ח הוועדה ביום א ה23 לחודש ינואר 2011  לראש הממשלה מר בנימין נתניהו. לאחר הגשתו לרה"מ תתכנס הוועדה בשעה 14:00 באולם רעות שבאכסניית רבין בירושלים ותפרסמו בפומבי.

את הקראת עיקרי הדו"ח מפי שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל ניתן יהיה להעביר בשידור חי.
כניסת תקשורת על פי רשימת מוזמנים תתאפשר החל משעה 13:00  ועד 13:45 אבקש להעביר רשימת כתבים וצוותים למייל שלי:
ofer.lefler@gmail.com 

הוועדה החליטה להגיש את מסקנותיה בשני חלקים:   
חלק א של דו"ח הוועדה יעסוק בסעיף 4 להחלטת הממשלה מיום 14 ליוני 2010:
א.     חוקיות הסגר הימי שהוטל על רצועת עזה , לפי כללי המשפט הבינלאומי.
ב.      הפעולות שנקט צה"ל לשם אכיפתו של הסגר הימי.
ג.       פעולת המארגנים והמשתתפים במשט וזהותם.

חלק א של הדו"ח יעלה באתר הוועדה בעברית ואנגלית מייד עם סיום ההגשה לרה"מ ולציבור
 
http://www.turkel-committee.com

חלק ב של הוועדה יעסוק בסעיף 5 להחלטת הממשלה:
א.     האם מנגנון הבדיקה והחקירה הנוהג בישראל לגבי הפרות של דיני הלחימה באופן כללי , וכפי שהוא
        מיושם ביחס לאירוע הנוכחי תואם את חובותיה של מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי.
ב.     שאלות נוספות שעלו במהלך עבודת הוועדה , לרבות שאלות שיש להן חשיבות מבחינה ישראלית פנימית.

הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל הוקמה בעקבות החלטת ממשלת ישראל  ביום 14.6.2010 . כחברי הוועדה מונו שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל מוותיקי השופטים בישראל. הפרופסור שבתאי רוזן ז"ל דיפלומט, בעל שם עולמי בתחום המשפט הבינלאומי. האלוף במיל' עמוס חורב לשעבר נשיא הטכניון, אלוף בצה"ל, יו"ר מועצת המנהלים של רפא"ל ועתיר ניסיון לרבות בוועדות חקירה ציבוריות. השגריר ראובן מרחב מזרחן, בכיר במערכת הביטחון, דיפלומט, שגריר ומנכ"ל משרד החוץ . פרופסור מיגל דויטש מרצה בכיר, מלומד, חוקר ומחבר בעל שם בתחום המשפט האזרחי.  כמו כן מונו שני מומחים זרים כמשקיפים הלורד דיוויד טרימבל מאירלנד חתן פרס נובל לשלום, ולשעבר השר הראשון של הפרלמנט הצפון אירלנדי. תת אלוף במיל' קנט ווטקין מקנדה לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי של צבא קנדה. כמרכז הוועדה מונה עו"ד הושע גוטליב.


הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל